برخي از نواقص مديريت مساجد و راه‌هاي از بين بردن آن

به اشتراک بگذار !

برگرفته از کتاب ارزشمند ، مديريت راهبردي مساجد ،تألیف؛دکتر مهدی ناظمی- دکتر محمدتقی امینی- حمید شریفی زارچی

با طرح فواید مدیریت مردمی بر مساجد، غرض آن نيست كه مديريت مساجد كشورما بي عيب و نقص است. در اين زمينه، نواقصي نيز وجود دارد كه نظام اسلامي مي‌تواند با فرهنگ سازي مناسب، در برطرف كردن آنها گام بردارد.

يكي از كاستيها، آن است كه برخي از بانيان مساجد نسبت به دايره اختياراتشان آشنا نيستند. به ندرت، بانياني وجود دارند كه گمان مي‌كنند مكاني كه به وسيله آنان به مسجد تبديل شده – همچون پيش از مسجد شدن – ملك شخصي آنان است، آنان مجازند هرگونه كه بخواهند در امور آن دخالت كنند و حتي امام جماعت مسجد بايد تابع محض آنان باشد.

البته، چون كار مكتوبي كه در اين باره وجود دارد از چند استفتائيه در كتابهاي فقهي فراتر نمي‌رود و حتي در رساله‌هاي توضيح‌المسائل هم حقوق و تكاليف باني و متولي مسجد تبيين نشده است؛ طبيعي مي‌نمايد كه چنين گمانهايي براي برخي از بانيان مساجد پيدا شود. به هرحال، اگر نارساييهاي موجود را با كار فكري و فرهنگي كه بايد صورت مي‌گرفت، مقايسه كنيم، انصاف خواهيم داد كه وجود اين ذهنيتها طبيعي است.

با ايجاد اين فرهنگ كه از نظر مقررات اسلامي، وظايف و تكاليف مربوط به مساجد همگاني است و حتي انتخاب هيأت امنا نيز شرعاً تكاليف مربوط به مسجد را از عهده همه مردم ساقط نمي‌كند؛ مي‌تواند به گسترش حضور و نقش مردم در امور مساجد كمك كند و به آنها گرمي و رونق ببخشد.

بايد براي هيأت امناي مسجد تبيين شود كه نقش آنان، سامان دادن حضور مردم و منظم كردن آن است. از اين رو، عملكرد آنان همواره بايد موجب افزايش مشاركت مردم در اداره‌ي امور مساجد شود. كمبودي كه در برخي موارد مشاهده مي‌شود، اين است كه گاه اداره كنندگان مسجد، دانش و آگاهي لازم براي اداره‌ي آن را ندارند؛ در حالي كه چه بسا جوانان و افراد با مدرك بالاي علمي، در ميان نمازگزاران همان مسجد وجود داشته باشند.

نظام اسلامي و بويژه نهادهاي تبليغي و مسؤول كشور، مي‌توانند بر لزوم برخورداري مديران مسجد از دانش و بينش لازم براي برخورد با قشرهاي گوناگون حاضر در مسجد تأكيد كنند تا انتخاب انسانهاي شايسته براي اداره‌ي امور مساجد، به يك فرهنگ عمومي تبديل شود. به لحاظ جوان بودن كشور ما، وجود افرادي در ميان مديران مسجد كه توان جذب جوانان به كانون مسجد را داشته باشند، لازم است. البته، استفاده از خود جوانان در اداره‌ي مسجد در كنار بهره‌وري از تجربه بزرگسالان، مي‌تواند باعث سازندگي جوانان و رونق مسجد شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...