درباره اطلس مساجد كشور

به اشتراک بگذار !

برگرفته از کتاب ارزشمند ، مديريت راهبردي مساجد ،تألیف؛دکتر مهدی ناظمی- دکتر محمدتقی امینی- حمید شریفی زارچی

تاكنون اطلس جامعي از مساجد كشور ترسيم نشده است يكي از اقدامات كاملاً ضروري و اوليه اين است كه وضعيت كنوني مساجد از ابعاد مختلف روشن و مشخص گردد.

سؤالات زيادي در مورد وضعيت و عملكرد مساجد وجود دارد كه بدون داشتن اطلاعات كامل نمي‌توان به آنها پاسخ گفت. فرضاً يكي از اين سؤالات اين است كه آيا تعداد مساجد موجود كشور، كفايت سهولت دسترسي عموم مردم براي اقامه نماز جماعت را دارد؟

اگر كفايت نمي‌كند چه تعداد مسجد، از كدام نوع، در كدام نقطه از كدام شهر يا روستا و يا جاده با چه وسعت و امكاناتي بايد احداث گردد؟

سلسله سؤالاتي از اين دست وجود دارد كه بدون وجود اطلس جامع مساجد كشور، نمي‌توان به آنها پاسخ گفت. يكي از علتهايي كه به موجب آن تاكنون به اين مهم پرداخته نشده است، اين بوده كه جايگاه سازماني متولي انجام دادن اين مهم مشخص نبوده است. هر يك از سازمانهاي خدمتگزار مساجد كشور، اقداماتي انجام داده‌اند ولي در مجموع حاصل اقدامات انجام پذيرفته، كفايت نمي‌كند.

بر اساس اطلاعات مربوط به سال1381 اطلس پراكندگي مساجد كشور ترسيم شده است . با ترسيم اين اطلس تحليل و نتيجه‌گيري اوليه‌اي به دست مي‌آيد. زماني كه دهها نقشه از مساجد كشور معطوف به ابعاد مختلف وضعيتي مساجد ترسيم شد، آنگاه مي‌توان به تجزيه و تحليل كاملي رسيد براي رسيدن به وضع مطلوب هدفگذاري و برنامه‌ريزي مناسب نموده و نقشه‌ي آمايش مساجد كشور را ترسيم كرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...