راهبرد ها و سياست هاي كلان ساماندهي و راهبري مسجد

به اشتراک بگذار !

 راهبردهاي كلان ساماندهي و راهبري مسجد به طور مختصر عبارتند از:

1. توانمندسازي حداكثري امام مسجد و تعريف جايگاه و سازوكارهاي قانوني براي امام مسجد

2. تربيت نيروهاي مسجدي

3. ساماندهي تشكل‌هاي محلي

4. سازماندهي نيروهاي محلي در قالب هسته‌هاي تحول

5. گفتمان‌سازي جايگاه مسجد به عنوان قلب محله

سياست‌هاي كلان حاكم بر  توسعه مسجد در شرايط فعلي در يك نگاه عبارتند از:

1. تعيني بودن امامت مسجد

2. تامين و توليد محتوا و اسناد متناسب با گفتمان اسلام ناب، ضمن تمركز بر عمليات

3. گفتمان سازي و الگوسازي به مثابه روش تكثير اين كار

4. استفاده از فعاليت تشكيلاتي و ساختار شبكه‌اي

5. جوان‌گرايي در نقش آفرينان مسجدي

6. مجاهدت و ايستادگي در برابر مشكلات اجرايي

7. اولويت احياي مساجد غيرفعال

8. نتيجه گرايي در ارزيابي و تخصيص بودجه به جاي فعاليت محوري

9. توزيع هدفمند منابع و امكانات

10. بهره‌گيري حداكثري از مشاركت مردمي، به خصوص در اقتصاد مسجد

11. استفاده حداكثري از روش سازماندهي تسهيل گر

12. همه جانبه بودن فعاليت ها 13. تاكيد بر نوآوري و فعاليت‌هاي دانش‌بنيان

14. تاكيد بر استفاده از رسانه و فضاي مجازي براي انگيزه‌سازي و جريان‌سازي مردمي

15. تاكيد بر هم‌افزايي نهادها و سازمان‌هاي مرتبط و پرهيز از نگاه بخشي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...