شيوه برخورد با متوليان مساجد

به اشتراک بگذار !

برگرفته از کتاب ارزشمند ، مديريت راهبردي مساجد ،تألیف؛دکتر مهدی ناظمی- دکتر محمدتقی امینی- حمید شریفی زارچی

 از جمله مسائل ظريف و حساس در زمينه مديريت مساجد، شيوه برخورد با متوليان و ناظراني است كه از سوي بانيان مساجد براي اين كار انتخاب شده‌اند. در اين باره نبايد صرفاً با استناد به اين رأي كه تعيين متولي از سوي باني مسجد اعتبار شرعي ندارد، به چنين متولياني بي اعتنايي شود.

از كلمات شماري از فقيهان – كه پيشتر به برخي از آنها اشاره شد- چنين برداشت مي‌شود كه هرگاه اين‌گونه متوليان اخلالي به امر مسجد وارد نكنند، تصرفاتشان معتبراست. حتي برخي از فقيهان نامدار همچون صاحب جواهر بر اين باورند كه اذن گرفتن از ناظر خاص مسجد كه از سوي باني مسجد تعيين شده، در مواردي لازم است. به هرحال، ترديدي نيست كه تحصيل رضايت متولي و ناظري كه در محدوده موازين شرعي عمل مي‌كند، دست كم موافق با احتياط است. همچنين، مقتضاي مصلحت انديشي آن است كه ما به تصميمات اين گونه متوليان تا آن جا كه در امر اداره‌ي مسجد تباهي و اخلال به وجود نمي‌آورد، احترام بگذاريم.

مردم در زمينه وقف، علاقه دارند برخي تمايلات و گرايشهاي شخصي خود را نيز اعمال كنند. همين گرايش، در پيدايش نهاد وقف در جوامع بشري بسيار مؤثر بوده است. نبايد همه اين گرايشها را به حساب جاه طلبي و خود خواهي گذاشت. به طور طبيعي، كسي كه چيزي را وقف مي‌نمايد يا مسجدي مي‌سازد، چه بسا علاقه دارد اداره‌ي امور آن را نيز شخصاً يا از طريق تعيين كساني به عنوان متولي يا ناظر در اختيار داشته باشد. هرگاه خود باني يا شخصي كه تعيين نموده است به خوبي در چارچوب مقررات شرعي، مسجد را اداره‌ي كند، بايد مورد استقبال قرار گيرد.

چنين مديريتي در فرض ياد شده، نوعي مديريت داوطلبانه و همراه با دلسوزي و خيرخواهي است؛ زيرا به طور طبيعي كسي كه مسجدي را بنا نهاده است، براي رونق و شكوفايي آن نيز تلاش مي‌كند. البته، اگرمتولي فردي ناصالح يا سليقه و ذوق خوبي در امر مديريت نداشته باشد، با سوء تدبير خود مسجد را به سوي ركود و بي رونقي بكشاند يا برخلاف موازين شرعي رفتاركند، حاكم اسلامي و حتي مؤمنان عادل مي‌توانند مانع اعمال مديريت او شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...