تبیینی کوتاه از مسجد به مثابه مركز جامعه‌پردازي محلي

به اشتراک بگذار !

 از آنجا که نظام ولايت فقيه مبنا می باشد به نظر می رسد ساختار اجراي حكومت مبتني بر ولايت فقيه، بايد بر محوريت مساجد قرار بگيرد و نه سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي.

بر اين اساس امام جماعت، امام محله خواهد بود و بايد بتواند تمام ابعاد حكومت ديني را در محله خود پياده كند.  لذا مسجد تراز بايد كاركردهاي حكومت ديني را در همه بعد داشته باشد و اين تاكيد بر نظام‌هاي اجتماعي را نشان مي‌دهد.

بنابر این مدل جامعه پردازی محلی با محوریت مسجد بر سه حوزه تاكيد خواهد كرد:

1. نقش‌آفرينان:

كساني كه مستقيم و غير مستقيم و نيز به صورت دروني يا بيروني در تحقق مركز حكم‌راني محلي نقش دارند. شامل ؛ • نقش‌آفرينان دروني • نقش‌آفرينان بيروني

2. ساختارها و سازه‌ها:

ساختارهاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري كه موجب قوام مركز حكم‌راني محلي است. اين ساختارها از عمارت و سازه مسجد تا ساختار مديريتي مسجد را شامل مي‌شود. شامل ؛ • ساختار مديريتي • سازه مسجد

3. كاركردها:

ماموريت‌هاي مسجد را مي‌توان به همه ابعاد كاركردي حكومت اسلامي كه عموما به صورت موضوعي تقسيم مي‌شود تعميم داد. اين كاركردها در يك تقسيم‌بندي كلي عبارتند از:

• كاركردهاي عبادي

• كاركردهاي خانوادگي

• كاركردهاي تربيتي

• كاركردهاي اجتماعي که خود شامل ؛

1) اقتصادي 2) مديريتي 3) سياسي 4) اجتماعي 5) فرهنگي 6) هنري- رسانه‌اي 7) علمي- آموزشي 8) بهداشتي- سلامت 9) نظامي- امنيتي 10) حقوقي- قضايي مباني، آرمان‌ها و ارزش‌ها می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...