ارکان و عوامل مسجد

عزل و نصب ائمه جماعات مساجد از سوی حاکم اسلام

یکی از موضوعات مهم درباره‌ی دخالت حاکم اسلامی در مسجد، عزل و نصب ائمه جماعات مسجد است. اصولاً عهده داری منصب امام جماعت، به خودی خود منوط به اذن حاکم اسلامی نیست….

نکاتی درباره عزل و نصب ائمه جماعات مساجد

یکی از جلوه‌های ارزشمند مردمی بودن مساجد کشورما، تعیین ائمه جماعات از سوی مردم است؛ این پدیده محاسنی دارد، که به ذکر برخی ازآنها می‌پردازیم .

برخی از نواقص مدیریت مساجد و راه‌های از بین بردن آن

ه مدیریت مساجد کشورما بی عیب و نقص نیست. در این زمینه، نواقصی وجود دارد که نظام اسلامی می‌تواند با فرهنگ سازی مناسب، در برطرف کردن آنها گام بردارد. یکی از کاستیها، آن است که…

شیوه برخورد با متولیان مساجد

از جمله مسائل ظریف و حساس در زمینه مدیریت مساجد، شیوه برخورد با متولیان و ناظرانی است که از سوی بانیان مساجد برای این کار انتخاب شده‌اند.

ارکان مغزافزاری مسجد – ۲

فعالان و کارگزاران مسجد شامل هیات امناء، خادم، خیرین و فعالان فرهنگی اجتماعی خواهند بود که عمده تحقق کارکردهای مسجد بر دوش ایشان خواهد بود…

ارکان مغزافزاری مسجد – ۱

مغزافزار مسجد، منظور نیروی انسانی مرتبط با مسجد است که در بخش‌های مختلف مسجد و کارکردهای آن مشغول به نقش آفرینی هستند….

ویژگی های امام جماعت موفق و شایسته

در این مقال ویژگی های امام جماعت موفق و شایسته در پنج بخش به تصویر کشیده شده است :در بخش نخست ویژگی های فردی و اخلاقی امام جماعت شایسته در قالب صفاتی مورد بررسی قرار گرفته ، لزوم آگاهی او از مسائل سیاسی و اجتماعی در بخش دوم تشریح شده است…