امام مسجد

عزل و نصب ائمه جماعات مساجد از سوی حاکم اسلام

یکی از موضوعات مهم درباره‌ی دخالت حاکم اسلامی در مسجد، عزل و نصب ائمه جماعات مسجد است. اصولاً عهده داری منصب امام جماعت، به خودی خود منوط به اذن حاکم اسلامی نیست….

ارکان مغزافزاری مسجد – ۱

مغزافزار مسجد، منظور نیروی انسانی مرتبط با مسجد است که در بخش‌های مختلف مسجد و کارکردهای آن مشغول به نقش آفرینی هستند….