مدیریت مسجد

راهبرد ها و سیاست های کلان ساماندهی و راهبری مسجد

تبیین راهبردها و سیاست های کلان ساماندهی مسجد

مدیریت در مسجد

میزان اهمیت عنصر مدیریت در هر نهادی، با توجه به نقشها و کارکردهای آن نهاد، روشن می‌شود…

نکاتی درباره عزل و نصب ائمه جماعات مساجد

یکی از جلوه‌های ارزشمند مردمی بودن مساجد کشورما، تعیین ائمه جماعات از سوی مردم است؛ این پدیده محاسنی دارد، که به ذکر برخی ازآنها می‌پردازیم .

خلاصه ای درباره ویژگی های مساجد ایران

مساجد ایران ویژگیهای دارد که در این نوشتار به مهمترین آنها اشاره می گردد .

برخی از نواقص مدیریت مساجد و راه‌های از بین بردن آن

ه مدیریت مساجد کشورما بی عیب و نقص نیست. در این زمینه، نواقصی وجود دارد که نظام اسلامی می‌تواند با فرهنگ سازی مناسب، در برطرف کردن آنها گام بردارد. یکی از کاستیها، آن است که…

شیوه برخورد با متولیان مساجد

از جمله مسائل ظریف و حساس در زمینه مدیریت مساجد، شیوه برخورد با متولیان و ناظرانی است که از سوی بانیان مساجد برای این کار انتخاب شده‌اند.

آسیب شناسی مختصر از وضع موجود مساجد ایران

مساجد ایران سرمایه عظیمی هستند که علاوه برجایگاه متعالی و منحصربه فرد خود سرمایه مادی قابل‌توجهی را تشکیل داده‌اند….

بررسی تطبیقی مسجدبا انواع و گونه های سازمان ها در جوامع

الگوی ساختاری مسجد شامل نحوه تصمیم‌گیری و سلسله مراتب تصمیم در مسجد است…..

ارکان مغزافزاری مسجد – ۱

مغزافزار مسجد، منظور نیروی انسانی مرتبط با مسجد است که در بخش‌های مختلف مسجد و کارکردهای آن مشغول به نقش آفرینی هستند….

تبیینی کوتاه از مسجد به مثابه مرکز جامعه‌پردازی محلی

تحلیلی بر نقش مسجد در الگو پردازی و مدیریت محلی