برخي از نواقص مديريت مساجد و راه‌هاي از بين بردن آن

ه مديريت مساجد كشورما بي عيب و نقص نیست. در اين زمينه، نواقصي وجود دارد كه نظام اسلامي مي‌تواند با فرهنگ سازي مناسب، در برطرف كردن آنها گام بردارد. يكي از كاستيها، آن است كه…

در حال بارگذاری ...