رویدادها را ببینید رویدادهای پژوهشی ! در این صفحه با آخرین رویدادها و فعالیت های صورت گرفته در خصوص پژوهش و داده پردازی دانش حوزه مفهومی مسجد آشنا می شویم . این رویداد ها در قالب مصاحبه ها ، گزارش جلسات ، گزارش پیشرفت پروژه های پژوهشی و سایر فعالیت های صورت گرفته اطلاع رسانی خواهد گردید .

تدوین سند ملی مسجد به سفارش شورای عالی انقلاب فرهنگی

تدوین سند ملی مسجد در معاونت طرح و برنامه بنیاد هدایت آغاز شد !

اپلیکیشن پژوهشنامه منتشر شد !

نسخه آزمایشی اپلیکیشن پژوهش نامه ،ویژه اندروید و جهت نصب در تلفن همراه و دسترسی بیشتر کاربران به پایگاه اطلاع رسانی پژوهشی بنیاد هدایت منتشر شد .

در حال بارگذاری ...