ویژه پیشنهاد شگفت انگیز کتاب الکترونیکی
0 out of 5

تبیین الگوی مفهومی آسیب شناسی وضعیت مسجد در ایران

8,000 تومان
هدف این مقاله دستیابی به الگویی مفهومی در انجام مطالعات آسیب شناختی وضعیت مسجد در ایران است. این الگو، محصول مصاحبه با 23 نفر از استادان حوزوی و دانشگاهی و صاحب نظران و پژوهشگران حوزة مطالعات مسجد است. داده های این مصاحبه ها، با روش تحلیل مضمونی، تحلیل و گونه شناسی شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که مسائل...
در حال بارگذاری ...