ویژه پیشنهاد شگفت انگیز کتاب الکترونیکی
مسجد در جامعه اسلامی از دیدگاه آیات و روایاتمسجد در جامعه اسلامی از دیدگاه آیات و روایات
0 out of 5

واکاوی نوع نگاه به نهاد مسجد در سیاست ‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

8,000 تومان
این مقاله در پی آن است تا با رویکردی توصیفی تحلیلی و با بهر ه گیری از روش مطالعات اسنادی و روش تحلیل سند، به واکاوی نوع نگاه به نهاد مسجد در چارچوب سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بپردازد. ابتدا به مداقه در مفهوم سیاست فرهنگی و بررسی پیوستار چهار مرحله ای آن پرداخته شده و سپس به تبیین...
در حال بارگذاری ...