پیشنهاد شگفت انگیز کتاب الکترونیکی
طراحی نظام فرهنگی جمهوري اسلامي ايران با رویکرد مسجدمحوریطراحی نظام فرهنگی جمهوري اسلامي ايران با رویکرد مسجدمحوری
0 out of 5

طراحی نظام فرهنگی جمهوري اسلامي ايران با رویکرد مسجدمحوری

8,000 تومان
در جستجوی الگوی جایگزین، نهادها قابلیت و ظرفیت ویژه‌ای در دستیابی به اهداف و مقاصد فرهنگی دارند و مسجد به‌عنوان اصیل ترین نهاد فرهنگی برخاسته از اندیشه دینی....
در حال بارگذاری ...