0 out of 5

مسجد جایگاه تربیت و دعوت

رایگان
نگارنده در کتاب حاضر به مسجد و جایگاه و اهمیت آن را در اسلام می‌پردازد و با تکیه بر قرآن، سنت و اقوال علما آن را تشریح و جایگاه مسجد را در جامعه بیان می‌کند. .
در حال بارگذاری ...