ویژه پیشنهاد شگفت انگیز کتاب الکترونیکی
0 out of 5

مدیریت محله با تاکید بر نقش مساجد مطالعه موردی: شهر خواف

8,000 تومان
پيچيدگي شهرنشيني باعث شده که مديران شهري به تنهايي قادر به اداره امور شهرها نباشند. به همين دليل از يک دهه پيش مديريت شهري در ايران ....
در حال بارگذاری ...