0 out of 5

ترسیم وضعیت موجود مساجد با بیان مشکلات خلاء ها و دغدغه ها

رایگان
این نوشتار در سه فصل تقدیم می‌شود که عبارتند از مشکلات موجود در مساجد امروزی خلأهای احساس شده در مساجد و دغدغه‌های موجود
0 out of 5

نقش مسجد در رشد بهداشت روانی

رایگان
ادای فرضیه نماز شامل مراحلی از جمله وضو گرفتن، حرکات جسمانی در حین نماز و تمرکز در مفاهیم متعالی قرآن و خوف و رجای حاصل از آن در برابر خداوند متعال است که همه این فعالیت‌ها باعث ایجاد نوعی آرامش قلبی در فرد گردیده و بالطبع موجب کاهش اضطراب و تنش شخص هم می‌شود. ط-ایجاد عواطف جمعی:گردهم‌آئی و دیدارهای دسته‌جمعی...
ویژه کتاب الکترونیکی
0 out of 5

نيازسنجي آموزشي مديران كانون هاي فرهنگي هنري مساجد

رایگان
تحقيق حاضر به بررسى نياز هاى آموزشي مديران كانو نهاي فرهنگي هنري مساجد در قالب مطالعه موردی استان هرمزگان از ديدگاه مديران و اعضای كانونها مى پردازد...
در حال بارگذاری ...