0 out of 5

مسجد جایگاه تربیت و دعوت

رایگان
نگارنده در کتاب حاضر به مسجد و جایگاه و اهمیت آن را در اسلام می‌پردازد و با تکیه بر قرآن، سنت و اقوال علما آن را تشریح و جایگاه مسجد را در جامعه بیان می‌کند. .
0 out of 5

مسجد و جوانان

رایگان
کتاب «مسجد و جوانان» در خصوص‌ نقش‌ مسجد در تربیت‌ جوانان‌ و شیوه‌های‌ جذب‌ آنان‌ به‌ مساجد در قالب‌ روایات‌ بحث‌ می‌کند.
در حال بارگذاری ...