0 out of 5

مسجد،زنان و آداب حضور

رایگان
تمام فقهای اسلام اتفاق نظر دارند که زنان می‌توانند در مساجد حضور پیدا کنند اینک باید دید آیا شرایطی هم دارد...
0 out of 5

نقش و عملکرد مسجد در تربیت

رایگان
مقاله حاضر دو محور اساسی «نقش و عملکرد مسجد» و «ویژگی های نسل جوان » را به اجمال مورد بررسی قرار داده و با عنایت به نقش مسجد در تربیت نسل جوان ، پس از ارائه یک گزارش از پژوهشی که نگارنده در این زمینه انجام داده، در خصوص عوامل و شیوه های جذب جوانان به مسجد، راه کارهایی عملی...
در حال بارگذاری ...