0 out of 5

مسجد قلب تپنده حیات طیبه

رایگان
در این کتاب ابتدا تاریخچه مسجد و تعاریف لغوی و اصطلاحی آن ارائه می‌شود، سپس ضمن بیان اهمیت مسجد در اسلام، کارکردهای آن مانند کارکرد عبادی، کارکرد اجتماعی، کارکرد آموزشی، کارکرد تربیتی، کارکرد سیاسی، کارکرد نظامی، کارکرد اقتصادی، کارکرد قضایی، کارکرد فرهنگی، کارکرد ارتباطی، کارکرد الگویی، کارکرد تبلیغی و کارکرد روحی بررسی می‌شود. در ادامه شاخصه‌های خانواده اهل مسجد، معرفی...
در حال بارگذاری ...