پیشنهاد شگفت انگیز کتاب الکترونیکی
0 out of 5

بررسی راهکارهای عملی ارتقاء سطح همکاری مساجد و مراکز و نهادهای مختلف

8,000 تومان
در این تحقیق به یکی از ارکان اساسی موثر در تقویت رفتار دینی یعنی مسجد و تعامل آن با سایر سازمان‌ها تاکید می‌شود
در حال بارگذاری ...