0 out of 5

تحلیلی بر یافته‌های پژوهشی اولین جشنواره ملی مسجد ،سلامت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

رایگان
در این سند پژوهشی برای آشنا شدن بیشتر با کارکردهای مساجد در جنبه های مختلف به بررسی آنها و آسیب‌ها و پیامدها و راه حل های عملی برای از بین بردن آسیب ها با توجه به نظریات و تحقیقات مختلف پرداخته می‌شود
0 out of 5

مسجد قلب جامعه

رایگان
در کتاب حاضر، اهمیت نقش و کارکرد مساجد در کشورهای اسلامی تشریح می‌شود
ویژه پیشنهاد شگفت انگیز کتاب الکترونیکی
مسجد در جامعه اسلامی از دیدگاه آیات و روایاتمسجد در جامعه اسلامی از دیدگاه آیات و روایات
0 out of 5

واکاوی نوع نگاه به نهاد مسجد در سیاست ‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

8,000 تومان
این مقاله در پی آن است تا با رویکردی توصیفی تحلیلی و با بهر ه گیری از روش مطالعات اسنادی و روش تحلیل سند، به واکاوی نوع نگاه به نهاد مسجد در چارچوب سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بپردازد. ابتدا به مداقه در مفهوم سیاست فرهنگی و بررسی پیوستار چهار مرحله ای آن پرداخته شده و سپس به تبیین...
در حال بارگذاری ...