0 out of 5

بررسی عوامل جذب جوانان به مساجد

رایگان
حفظ جایگاه مساجد به عنوان اصلی ترین پایگاه فرهنگی از ضرورت های نظام اسلامی است در این جهت شناخت بیشتر نسبت به دیدگاه های نوجوانان و جوانان در سازماندهی امور آن بسیار موثر خواهد بود
در حال بارگذاری ...