0 out of 5

احیای روش‌های سنتی تبلیغ دین

رایگان
این پروژه تحقیقاتی و مطالعاتی با هدف بازیابی و بازآفرینی نقش ها و روش های تبلیغ دینی به روش سنتی انجام یافته است....
در حال بارگذاری ...