0 out of 5

مروری اجمالی بر پیشینه شناسی موضوع کارکرد مساجد

رایگان
کارکردهای مساجد همواره یکی از موضوعات مورد بررسی در پژوهش های مرتبط با مسجد بوده است در این سند به مروری اجمالی بر پیشینه شناسی این گونه پژوهش ها پرداخته شده است .
0 out of 5

نقش نظام اسلامی در مدیریت مساجد (قسمت دوم)

رایگان
این نکته به راستی جای تأمل و اندیشه دارد که چرا فقیهانی همچون ابو یعلی،ماوردی و محققی مانند ابن خلدون که نگاهشان به مسائل فقهی از دریچهء فقه‌ حکومتی بوده است،دربارهء سرپرستی امور مساجد این‌گونه ابراز نظر می‌کنند و حکومتی شدن مساجد را به‌ مصلحت نمی‌بینند؟آیا ما که اکنون دوران آغازین‌ همزیستی فقه با حکومت را تجربه می‌کنیم نباید در...
در حال بارگذاری ...