0 out of 5

مدیریت تعامل مسجد با سایر نهادها

رایگان
این مطالعه در صدد بوده تا عوامل و آسیب هایی که در عملکرد مساجد به ویژه در ارتباط و تعامل با سازمان ها و نهادها موثر هستند را شناسایی نموده و معرفی کند....
در حال بارگذاری ...