پایان نامه های حوزه مفهومی مسجد

نمایش همه 9 نتیجه

ویژه
0 out of 5

برررسی آسیب شناختی وضعیت کنونی مساجد ایران

رایگان
در این پژوهش به وضعیت کنونی مساجد ایران با رویکردی آسیب شناختی پرداخته شده است. آسیب شناسی فرایندی است که با شناخت آسيب شروع و با بیان علت و پیامد آسیب ها ادامه می یابد و در آخر با ارائه راهکار سرانجام می گیرد. در این تحقیق از روش میدانی و تکنیک مصاحبه ژرف استفاده شده است. جامعه آماری در...
ویژه پیشنهاد شگفت انگیز کتاب الکترونیکی
0 out of 5

بررسی تأثیر مدیریت مشارکتی بر اداره امور مساجد

8,000 تومان
در این پژوهش تأثیر مدیریت مشارکتی براداره امور مسجد بررسی شده است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد.
0 out of 5

بررسی عوامل موثر بر اجرای خط مشی مسجد

رایگان
تحقیق حاضر بر آن است تا با بررسی عوامل موثر بر اجرای خط مشی مسجد، به تحلیل عوامل کلیدی و موثر اجرای سیاست‌های مسجد بپردازد.
0 out of 5

بررسی میزان تأثیر فعالیت های فرهنگی مساجد بر روی جوانان

رایگان
بررسی کارکردهای تاریخی مسجد و ضعف های امروز مسجد و بررسی میزان تأثیر فعالیت های فرهنگی مساجد بر روی جوانان
0 out of 5

طراحي مدل رياضي مكان¬يابي مساجد

رایگان
آنچه در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته، مساله­ی مهم مکان­یابی مساجد در شهرسازی و مدیریت شهری است.
پیشنهاد شگفت انگیز کتاب الکترونیکی
طراحی نظام فرهنگی جمهوري اسلامي ايران با رویکرد مسجدمحوریطراحی نظام فرهنگی جمهوري اسلامي ايران با رویکرد مسجدمحوری
0 out of 5

طراحی نظام فرهنگی جمهوري اسلامي ايران با رویکرد مسجدمحوری

8,000 تومان
در جستجوی الگوی جایگزین، نهادها قابلیت و ظرفیت ویژه‌ای در دستیابی به اهداف و مقاصد فرهنگی دارند و مسجد به‌عنوان اصیل ترین نهاد فرهنگی برخاسته از اندیشه دینی....
ویژه کتاب الکترونیکی
0 out of 5

کارکردهای نهاد مسجد در تحکیم خانواده

رایگان
بررسی تاثیر مسجد در فرایند همسر گزینی، ازدواج، انتقال. مهارت‌ها در پیشگیری از اختلافات و تحکیم خانواده جهت‌گیری پایان نامه پیش رو می‌باشد. این پایان نامه می‌کوشد که به این سوال پاسخ دهد که آیا یک راه مطمئن و مورد اعتماد برای خانواده‌های دغدغه‌مند و کسانی که جویای ازدواج هستند وجود دارد که بتوانند در این فرآیند آنها را یاری...
ویژه کتاب الکترونیکی
0 out of 5

مسجد تراز اسلام از منظر کارکرد و طراحی

رایگان
این پژوهش سعی دارد تا علت ضعف و عدم کارکرد صحیح مسجد در جامعه را از طریق بازنگری در کارکردهای مسجد، به‌وسیله‌ی بررسی ریشه‌ای کارکردهای این بنا،به دست آورد. در این پژوهش ابتدا با بررسی منابع دست‌اول همچون آیات قرآن و شناخت مسجد پیامبر، سعی در شناخت مسجد و به دست آوردن کارکردهای ریشه‌ای آن را داریم تا از طریق...
0 out of 5

مسجد در جامعه اسلامی از دیدگاه آیات و روایات

رایگان
در قرآن كریم از مسجد تحت عنوان بیت الله و خانه خدا نام برده شده است و در احادیث و روایات اسلامی...
در حال بارگذاری ...