نمایش همه 10 نتیجه

0 out of 5

احیای روش‌های سنتی تبلیغ دین

رایگان
این پروژه تحقیقاتی و مطالعاتی با هدف بازیابی و بازآفرینی نقش ها و روش های تبلیغ دینی به روش سنتی انجام یافته است....
0 out of 5

تحلیلی بر یافته‌های پژوهشی اولین جشنواره ملی مسجد ،سلامت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

رایگان
در این سند پژوهشی برای آشنا شدن بیشتر با کارکردهای مساجد در جنبه های مختلف به بررسی آنها و آسیب‌ها و پیامدها و راه حل های عملی برای از بین بردن آسیب ها با توجه به نظریات و تحقیقات مختلف پرداخته می‌شود
0 out of 5

جایگاه مسجد در مقابله با ناتوی فرهنگی دشمن

رایگان
مسجد چگونه می‌تواند در برابر ناتوی فرهنگی جامعه را از مخاطرات موجود نجات دهد؟
0 out of 5

جوانان و مسجد

رایگان
امروز هیچ گونه تردیدی در نیاز ارتباط جوانان با مسجد وجود ندارد اثرات فوق العاده که مسجد بر جوانان می‌گذارد بیانگر ضرورت ارتباط آنان با مسجد است...
0 out of 5

دیدگاه های تربیتی و دینی

رایگان
ما قبل از آموزش باید یاد بدهیم که دین چه اثری در زندگی انسان دارد...
0 out of 5

مستندسازی تجربیات

رایگان
نمونه تجربه نگاری یک امام جماعت
0 out of 5

مسجد نمونه اسلام

رایگان
بررسی ویژگی های مسجد نمونه
0 out of 5

مسجد نمونه با طراز اسلامی

رایگان
آنچه از بررسی نقش مسجد در صدر اسلام به دست می‌آید جامعیت مسجد در همه زمینه‌های عبادی سیاسی فرهنگی آموزشی نظامی غذایی و غیره بوده است و محور همه آن‌ها امامت و پیشوایی در مسجد است
0 out of 5

مسجد و تعلیم و تربیت

رایگان
در این نوشتار به ماهیت آموزش در مساجد و یا ماهیت کارکرد و نقش مساجد در امر تعلیم و تربیت پرداخته شده است
0 out of 5

نظرسنجی از جوانان تهرانی پیرامون مسجد

رایگان
این تحقیق به بررسی وضعیت مساجد موجود از دیدگاه جوانان بررسی حضور جوانان در مسجد و بررسی نگرش جوانان درباره مسجد می پردازد
در حال بارگذاری ...