به اشتراک بگذار !

اجرائی سازی طرح تحوّل اجتماعی مسجد محور

ناشر
سطح پژوهشی بنیادین ، راهبردی
نوع سند علمی ترویجی

سازمان تبلیغات اسلامی قصد دارد از طریق اجرای «طرح تحول اجتماعی مسجد محور »، بستری برای احیاء و تقویت هرچه بیشتر همۀ انواع روابط ( رابطۀ مومنین با هم، روابط خویشاندی،رابطۀ همسایگی و…) فراهم کند و این ولایت الهی را به کمک امام محله در محله جاری سازد… در این کتاب با روش و چگونگی اجرائی سازی طرح تحوّل اجتماعی مسجد محور آشنا می شویم .

ویژه پیشنهاد شگفت انگیز کتاب الکترونیکی

پیشگفتار………………………………………… 11

مقدمه …………………………………………. 13

 1. اهداف………………………………………………….. 15
 2. موضوع فعالی تهای قرارگاه ………………………………… 15
 3. راهبردهای طر حهای قرارگاه ……………………………….. 15
 4. مختصات و مزیت طر حهای قرارگاه …………………………. 16

گفتار اول:

امام روستا………………………………………. 17

راهبرد سازمان تبلیغات اسلامی در تحول اجتماعی در روستا (ویژه مدیران و کارشناسان)……………………. 18

گا م های عملیاتی تحقق طرح در روستا ………………………….. 19

 1. انتخاب روستا و جذب، گزینش و استقرار طلبه توانمند …….. 19
 2. شناسایی اولیه و کسب اطلاعات………………….. 21
 3. ورود و اعتمادسازی………………………….. 22
 4. شناسایی، دست هبندی و اولوی تبندی مشکلات با کمک مردم. 25
 5. برنام هریزی با کمک مردم………………………. 26
 6. ارتبا ط گیری با نهادهای فعال در روستا ………………. 26
 7. شناخت مؤثران و افراد فعال و توانمند …………….. 27
 8. تشکیل هسته تحول ………………………… 28
 9. تقسیم کار برای اجرا ………………………….. 29

10 . هدایت عملیاتی ……………………………. 29

11 . ارزیابی و اصلاح……………………………… 29

12 . بازطراحی و برنامه ریزی برای رفع مشکلات موجود و رساندن روستا به نقطه مطلوب ………………….. 30

راهکار خاص تأمین معیشت طلاب در روستا …………….. 30

گفتار دوم:

امام محله ……………………………………… 35

راهبردهای اصلی فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در محلات شهر ی 36

شرح وظایف امام محله……………………………………… 37

ویژگ یها و شاخص ههای امام محله……………………………. 39

نحوه مذاکره و تعامل با امام محله و انگیز هسازی برای وی (ویژه مدیران وکارشناسان)………………………….. 40

راهکارهای وارد کردن امام به محله……………………………. 43

شاخص های محله مشمول طرح تحول اجتماعی……………….. 44

شاخص های سخت افزاری ………………………… 44

شاخص های نرم افزاری ………………………….. 44

نحوه شناسایی محله مطلوب………………………………… 46

محدوده یک محله برای هر مسجد …………………………… 47

گا مهای اجرای طرح تحول در محلات شهری ………………….. 48

سهمیه امام محلات شهرها بر اساس الگوی جمعیت…………….. 49

جدول تفکیک سهمیه استانی امام محلات…………………….. 50

قوانین و مقررات اجرای طرح تحول در محلات شهری…………… 53

گفتار سوم:

امام پایگاه فرهنگی – اجتماعی…………………… 57

تعریف و شناسایی محلات محروم……………………………. 58

انواع محرومیت…………………………………………….. 59

مهمترین مشکلات مردم در محلات محروم …………………… 62

انواع محلات محروم ……………………………………….. 63

تحول اجتماعی مؤثرترین راه برای محرومی تزدایی………………. 63

ثمرات امامت یک روحانی در محلات محروم………………….. 64

سیاست های راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی در اجرای طرح تحول درپایگاه های فرهنگی اجتماعی………………… 64

 1. کلی نگری در رفع آسیب های اجتماعی………………… 64
 2. نگاه فرصت محور به مستضعفان ………………….. 65
 3. حفظ کرامت انسانی ………………………….. 65
 4. عدالت ورزی ………………………………. 65
 5. ارتقای پیوندهای اجتماعی ……………………… 65

وضعیت موجود ……………………………………………. 66

وضعیت مطلوب…………………………………………… 66

برنامه های ویژه خانواده امام محله محروم……………………… 67

منابع خاص مالی اجرای طرح تحول در محلات محروم …………. 67

پیوست اول:

گراف اهداف راهبردی و اقدامات اساسی دوره جدید …………………….. 69

پیوست دوم:

برنام ههای تفصیلی کار گرو ههای مسجد ……………………… 73

 1. علم و پژوهش…………………………………………… 73

وظیفه محوری کارگروه ………………………….. 73

1) آموز شهای علمی و مهارتی……………………… 73

2)آموزش معارف دینی …………………………. 74

3) آموزش مباحث سیاسی و اجتماعی………………… 75

4) ترویج فرهنگ کتابخوانی………………………. 76

5) اندیشه ورزی، آزاداندیشی و پژوهش……………… 77

 1. معنویت و اخلاق………………………………………… 78

وظیفه محوری کارگروه ………………………….. 78

1) تربیت دینی……………………………….. 78

2) قرآن و حدیث………………………………. 81

3) نماز …………………………………….. 81

4) مراسم و مناسک …………………………… 82

 1. اقتصاد و اشتغال ………………………………………… 83

وظیفۀ محوری کارگروه ………………………….. 83

 1. عدالت و مبارزه با فساد…………………………………… 85

وظیفۀ محوری کارگروه ………………………….. 85

1) حقوقی و حل اختلاف …………………………. 85

2) بصیر تافزایی……………………………… 86

3) مطالب هگری……………………………….. 86

4) آسیب های اجتماعی …………………………. 87

 1. استقلال و آزادی ………………………………………… 89

وظایف کارگروه ……………………………….. 90

 1. عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن ………………… 92

وظایف کارگروه ……………………………….. 92

 1. سبک زندگی……………………………………………. 95

وظیفه محوری کارگروه …………………………… 95

1) سلامت و سبک زندگی…………………………. 95

2) ورزش، نشاط و سرگرمی ………………………. 97

3) خانواده…………………………………. 98

 1. مدیریت اجرایی………………………………………….. 101

وظیفه محوری کارگروه …………………………… 101

 1. مالی و پشتیبانی…………………………………………… 101

وظیفه محوری کارگروه …………………………… 101

10 . روابط عمومی…………………………………………… 103

وظیفه محوری کارگروه ………………………….. 103

پیوست سوم:

مرکز خدمات و پشتیبانی مبلّغان «یارا 107……………………….. »

هدف از تشکیل مرکز یارا……………………………………… 108

جامعه هدف در ارائه خدمت………………………………… 108

نحوه دسترسی مصرف کننده به خدمات………………………… 110

ارتباط مرکز با سازمان تبلیغات………………………………….. 110

سیاست سازمان در حمایت از مرکز یارا ………………………….. 111

سؤال: ……………………………………. 112

پاسخ:…………………………………….. 112

ماهیت مرکز یارا …………………………………………….. 113

ساختار تشکیلاتی یارا………………………………………… 113

سیاست یارا در تعامل با تولیدکنندگان………………………….. 114

سیاست یارا در تعامل با مصرف کنندگان……………………….. 115

نوع خدمات ارائه شده در مرکز یارا …………………………….. 115

مراحل عملیاتی سازی بسته ها ……………………………….. 117

محورهای خدماتی …………………………………………. 117

تفصیل خدمات……………………………………………. 118

 1. بسته محتوا ……………………………….. 118
 2. بسته آموزش……………………………… 119
 3. بسته مشاوره مدیریت فرهنگی………………….. 120
 4. بسته خدمات حقوقی………………………… 121
 5. بسته رسانه ……………………………… 122
 6. بسته هنری …………………………….. . 123
 7. بسته اشتغال……………………………… 124
 8. بسته خدمات مالی………………………….. 125
 9. بسته کتاب……………………………….. 126

10 . بسته خدمات قرآنی………………………… 127

11 . بسته اردویی…………………………….. 128

12 . بسته عمرانی……………………………… 130

13 . بسته خدمات امدادی و خیریّه ها………………… 130

14 . بسته تشکّل ها……………………………. 131

15 . بسته خدمات خانواده ………………………. 131

16 . بسته سلامت…………………………… . 132

17 . بسته تربیت……………………………. . 132

18 . بسته آسیب های اجتماعی ……………………. 133

نوع مقاله

منبع اصلی

تعداد صفحات

تاریخ نشر/ تدوین

سطح پژوهشی

موضوع

, ,

نويسنده/نويسندگان

,

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اجرائی سازی طرح تحوّل اجتماعی مسجد محور”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پرسش و پاسخ از مشتریان

هیچ پرسش و پاسخی وجود ندارد ! اولین نفری باشید که درباره این محصول میپرسید!

موقع دریافت جواب مرا با خبر کن !

نمایه ی آخرین اسناد پژوهشی

ویژه پیشنهاد شگفت انگیز کتاب الکترونیکی
0 out of 5

تعیین چگونگی مدیریت راهبردی نهادهای فرهنگی دینی

8,000 تومان
فصل سوم این پژوهش به تعیین چگونگی مدیریت راهبردی نهادهای دینی با تاکید بر مساجد می پردازد
ویژه پیشنهاد شگفت انگیز کتاب الکترونیکی
0 out of 5

سیاستگذاری فرهنگی مطلوب مسجد از دیدگاه مقام معظم رهبری در جمهوری اسلامی ایران

8,000 تومان
مقاله پیش رو در پاسخ به این سؤال که سیاستگذاری فرهنگی مطلوب مسجد از دیدگاه مقام معظم رهبری چیست، نگاشته شده است. در این راستا، تلاش شده با شیوه طبقه بندی، دیدگاه های ایشان در حیطه مسجد با سه رویکرد توصیفی،تطبیقی و تجویزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
0 out of 5

آسیب شناسی تعاملات ارتباطی سازمان های دینی از دیدگاه جامعه شناختی با تاکید بر سازمان مسجد

رایگان
در این نوشتار یکی از ارکان اساسی موثر در تقویت رفتار دینی یعنی سازمان مساجد و تعاملات آن با سایر سازمان‌های مرتبط و آسیب ها و چالش های موجود در این باره بررسی می‌شود
ویژه پیشنهاد شگفت انگیز کتاب الکترونیکی
0 out of 5

بازمهندسی ساز و کار اداره مساجد کشور با بهره گیری از منطق تحلیل سه لایه ای

8,000 تومان
در پژوهش برای مدیریت درون مسجدی، ساختار سیستمی مطلوب و الزامات اجرایی آن در قالب ساختاری کاملاً منعطف پیشنهاد شده است. این ساختار، کاملاً بومی و مردمی، و بر گروه محوری استوار است. برای مدیریت میان مسجدی نیز توسعه سلسله مراتبی منطقی از مساجد در قالب خرده سامانه های همکاری کننده پیشنهاد شده است.
در حال بارگذاری ...