به اشتراک بگذار !

واکاوی سیر سیاست گذاری فرهنگی مسجد در دهه دوم انقلاب اسلامی (1378 – 1368): تحلیل اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران

پدیدآورندگان فرخی، میثم
ناشر
سطح پژوهشی راهبردی
نوع سند علمی پژوهشی

در این مقاله با توجه به رویکرد سیاست گذاری فرهنگی ، اهم مسائل سیاستی مرتبط با مسجد که در ماهنامه مسجد انعکاس یافتـه ، بـا روش تحلیـل محتـوای کیفـی اسـتخراج شـده و سـپس سیاست های اعلامی ـ اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران مرتبط با حوزه مسجد با توجه بـه مسائل سیاستی مستخرج ، مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشـان مـی دهـد: عمـران مسـجد در مقایسه با سایر مسائل مساجد در بازه زمانی مذکور از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و بیشتر اسناد مورد بررسی در این دهه ناظر به این مسئله است . همچنین ناظر به سایر مسـائل سیاسـتی مسجد می توان گفت : مسائلی مانند مساجد چندمنظوره یا چنـدکارکردی ، امـام جماعـت مسـجد، جایگاه مسجد و مسجد و مردم نیز پس از عمران مسجد بیشترین و بالاترین بندهای سیاستی را دارا هستند. نتایج تحلیل سیاست های مرتبط با حوزه مسجد در این دهه نشان می دهد: در مـورد برخی مسائل مورد بررسی مانند مسجد و وقف ، تعطیلی مسجد و اختلاف درونی مسجد سیاسـت بارز و مهمی تدوین و تصویب نشده و سیاست بارزی و مشهودی در کشور اتخاذ نشده است .

شناسه محصول: sm_12 برچسب:
پیشنهاد شگفت انگیز کتاب الکترونیکی

مسئله امام جماعت مسجد پیرامون مسئله امام جماعت مسجد علاوه بر اسناد سیاسـتی بیانیـه شـورای فرهنـگ عمـومی درباره امور معنوی ، سیاست های مقابله با تهاجم فرهنگی و آیین نامه ساماندهی ، بهسـازی و عمران مساجد، اسنادی مانند «قانون بودجه سـال هـای ١٣٧٤، ١٣٧٥ و ١٣٧٨ کـل کشـور» و «آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز» در این زمینه حائز اهمیت هستند که بر اسـاس مـاده واحده تبصره ٨ بند ه قانون بودجه کشور، کلیه هزینه هایی که توسط اشـخاص خیـر اعـم از حقیقی یا حقوقی و بخش های مردمی برای مشارکت در امور عام المنفعه عمومی و بانظارت مراجع ذیربط صرف احداث و تکمیل مساجد شود به عنوان هزینه قابل قبـول مالیـاتی تلقـی خواهد شد و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر می گردد و نیز مستند به مـاده ٩ آیـین نامـه ترویج و توسعه فرهنگ نماز، سازمان تبلیغات اسلامی به منظور گسترش فرهنگ اقامه نمـاز نسبت به تأمین نیروی انسانی (امام جماعت ) مورد نیاز برای اقامه نماز جماعت در مسـاجد و نمازخانه های دستگاه های اجرایی باید برنامه ریزی لازم را به عمل آورد. مسئله پراکندگی مسجد در مسئله پراکندگی مسجد نیز تنها دو سند سیاستی برگرفتـه از اسـناد بالادسـتی جمهـوری اسلامی ایران مرتبط با مسجد در بازه زمـانی ١٣٧٨-١٣٦٨ شـامل مصـوبه شـورای فرهنـگ عمومی و شـورای عـالی انقـلاب فرهنگـی (مـورخ ١٣٧٦/٥/٢٧ و ١٣٧٨/١٢/٢٥) بـا عنـوان «بیانیه شورای فرهنگ عمومی درباره امور معنوی » و «اهداف و سیاست های کلـی فرهنگـی برنامه سوم توسعه کشور» حائز اهمیت است کـه بـر اسـاس مـاده ٧ بیانیـه شـورای فرهنـگ عمومی ، احداث مساجد، باید با توجه به مقتضیات و نیازهای زمان و نیز لحاظ مکان مناسب جهت ساخت مساجد در شهرها، شهرک ها و روستاهای فاقـد مسـجد صـورت گیـرد و نیـز مبتنی بر ماده ٧-٩ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ، توجه بـه توسـعه مسـاجد و امـاکن مذهبی متناسب با نیازهای زمان در برنامه ریزی شهرسازی باید مد نظر سیاست گذاران حوزه مسجد قرار گیرد.

منبع اینترنتی

منبع اصلی

نوع مقاله

موضوع

سطح پژوهشی

تعداد صفحات

نويسنده/نويسندگان

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “واکاوی سیر سیاست گذاری فرهنگی مسجد در دهه دوم انقلاب اسلامی (1378 – 1368): تحلیل اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پرسش و پاسخ از مشتریان

هیچ پرسش و پاسخی وجود ندارد ! اولین نفری باشید که درباره این محصول میپرسید!

موقع دریافت جواب مرا با خبر کن !

نمایه ی آخرین اسناد پژوهشی

ویژه پیشنهاد شگفت انگیز کتاب الکترونیکی
0 out of 5

تعیین چگونگی مدیریت راهبردی نهادهای فرهنگی دینی

8,000 تومان
فصل سوم این پژوهش به تعیین چگونگی مدیریت راهبردی نهادهای دینی با تاکید بر مساجد می پردازد
ویژه پیشنهاد شگفت انگیز کتاب الکترونیکی
0 out of 5

سیاستگذاری فرهنگی مطلوب مسجد از دیدگاه مقام معظم رهبری در جمهوری اسلامی ایران

8,000 تومان
مقاله پیش رو در پاسخ به این سؤال که سیاستگذاری فرهنگی مطلوب مسجد از دیدگاه مقام معظم رهبری چیست، نگاشته شده است. در این راستا، تلاش شده با شیوه طبقه بندی، دیدگاه های ایشان در حیطه مسجد با سه رویکرد توصیفی،تطبیقی و تجویزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
0 out of 5

آسیب شناسی تعاملات ارتباطی سازمان های دینی از دیدگاه جامعه شناختی با تاکید بر سازمان مسجد

رایگان
در این نوشتار یکی از ارکان اساسی موثر در تقویت رفتار دینی یعنی سازمان مساجد و تعاملات آن با سایر سازمان‌های مرتبط و آسیب ها و چالش های موجود در این باره بررسی می‌شود
ویژه پیشنهاد شگفت انگیز کتاب الکترونیکی
0 out of 5

بازمهندسی ساز و کار اداره مساجد کشور با بهره گیری از منطق تحلیل سه لایه ای

8,000 تومان
در پژوهش برای مدیریت درون مسجدی، ساختار سیستمی مطلوب و الزامات اجرایی آن در قالب ساختاری کاملاً منعطف پیشنهاد شده است. این ساختار، کاملاً بومی و مردمی، و بر گروه محوری استوار است. برای مدیریت میان مسجدی نیز توسعه سلسله مراتبی منطقی از مساجد در قالب خرده سامانه های همکاری کننده پیشنهاد شده است.
در حال بارگذاری ...