0 out of 5

بایسته های بهداشتی مساجد

رایگان
ویژه‌نامه ستاد برگزاری مراسم دهه نکوداشت و بهداشت مساجد
0 out of 5

مدیریت تعامل مسجد با سایر نهادها

رایگان
این مطالعه در صدد بوده تا عوامل و آسیب هایی که در عملکرد مساجد به ویژه در ارتباط و تعامل با سازمان ها و نهادها موثر هستند را شناسایی نموده و معرفی کند....
0 out of 5

مسجد

رایگان
درباره ابعاد اهمیت ،جایگاه و نقش مسجد در عرصه های گوناگون
در حال بارگذاری ...