0 out of 5

آیین نامه ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور

رایگان
در اجرای بند ه ماده ۱۰۶ قانون برنامه چهارم توسعه طرح جامع گسترش فضاهای مذهبی و مساجد کشور
پیشنهاد شگفت انگیز کتاب الکترونیکی
بررسی و تبیین رابطه مسجد و مدرسهبررسی و تبیین رابطه مسجد و مدرسه
0 out of 5

بررسی و تبیین رابطه مسجد و مدرسه

8,000 تومان
این طرح به منظور روشن کردن راهکارهای بازیافت وضعیت مطلوب ارتباط بین مدرسه و مسجد با بررسی کارکردهای مشترک فی مابین و زمینه‌های همکاری و ارتباط آن دو...
0 out of 5

راهکارهای جذب جوانان به مساجد

رایگان
توجه کردن به جوانان و سرمایه‌گذاری برای آنها از امور مهمی است که سرپرستان و گردانندگان مسجد باید به آن عنایت داشته باشند...
0 out of 5

معرفی و بازنگری قدیمی ترین مسجد ایران در شوش

رایگان
این نوشتار بر آن است تا با کمک گزارش‌های باستان‌شناسی و اطلاعات تاریخی و نیز مشاهدات عینی به بازنگری و معرفی مسجد کهن شوش بپردازد
در حال بارگذاری ...