0 out of 5

درسنامه آموزشی ائمه جماعات

رایگان
اکنون با پیدایش حکومت دینی و حضور مسجد به عنوان کانون تمدن و فرهنگ دینی در عرصه پرورش انسان کامل و نیل به مدینه فاضله واکاوی و بهینه‌سازی کارکردهای مسجد و تقویت توانمندی علمی و ارتباطی امامان مساجد ضروری تر از همیشه به نظر می‌آید در راستای پیگیری چنین نگرشی رویکردهای تقویت نظام آموزشی مسجد و ائمه جماعات ضرورتی مضاعف...
0 out of 5

مسجد گل‌ها

رایگان
اين كتاب كه سروده‌های «منيره هاشمی» را در خود جای داده است، بچه‌ها را با آداب نماز و همچنين مسجد آشنا می‌كند.
0 out of 5

مسجد گوهر بی‌همتا

رایگان
در این کتاب به بحث درباره نقش مهم مسجد در تقویت باورهای دینی و اصلاح جامعه و وحدت آفرینی در بین مسلمانان پرداخته شده است.
0 out of 5

مسجد و اعتکاف

رایگان
در این کتاب کلیاتی در تعاریف مســجد و اعتکاف و مفاهیم اصطلاحی، لغوی هریک از این دو واژه موردتوجه قرارگرفته است.
در حال بارگذاری ...