نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

آیین نامه ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور

رایگان
در اجرای بند ه ماده ۱۰۶ قانون برنامه چهارم توسعه طرح جامع گسترش فضاهای مذهبی و مساجد کشور
در حال بارگذاری ...