نمایش همه 4 نتیجه

0 out of 5

مسجد بستر هم‌دلی و هم‌زبانی

رایگان
در این کتاب درباره اهمیت و ارزش موضوع همدلی و همزبانی، زمینه های بروز رفتار همدلانه، آثار مثبت همدلی جماعت، واکاوی تعیین مواضع پیامبراکرم(ص)، کارکردهای مسجد، رمز گشایی از نامگذاری سال 1394 شمسی، تعامل ملت و  دولت واثرات آن، همزبانی ملت و دولت در بستر مساجد مباحثی طرح شده است.
0 out of 5

مسجد نماد وحدت (فرم، معنا و کارکرد)

رایگان
نگارندۀ این کتاب سعی داشته نخست اجزا و عناصر وحدت‌آفرینی مسجد در قالب شکلی آن و سپس مولفه‌های ماهوی و کارکردهای آن در ایجاد وحدت را مورد کنکاش قرار دهد.
0 out of 5

مسجد و اعتکاف

رایگان
در این کتاب کلیاتی در تعاریف مســجد و اعتکاف و مفاهیم اصطلاحی، لغوی هریک از این دو واژه موردتوجه قرارگرفته است.
پیشنهاد شگفت انگیز
مسجد و زنمسجد و زن
0 out of 5

مسجد و زن

8,000 تومان
کتاب«مسجد و زن» در هفت فصل تهیه و به موضوعاتی همچون آیات و روایت درباره مسجد و زنان،فضای اختصاصی بخش زنانه در مسجد، کیفیت حضور زنان در مسجد، آثار حضور زنان در مسجد، جایگاه زنان در ادیان،مکاتب فکری و جامعه وآسیب شناسی و راهکارها پرداخته است.
در حال بارگذاری ...