پیشنهاد شگفت انگیز کتاب الکترونیکی
0 out of 5

بررسی شیوه‌های افزایش کارایی و بازدهی مساجد

8,000 تومان
این پژوهش به بررسی شیوه های افزایش کارایی و بازدهی مساجد به منظور ارتقاء و تعمیق فرهنگ جوانان در کشور ما می پردازد
پیشنهاد شگفت انگیز کتاب الکترونیکی
بررسی و تبیین رابطه مسجد و مدرسهبررسی و تبیین رابطه مسجد و مدرسه
0 out of 5

بررسی و تبیین رابطه مسجد و مدرسه

8,000 تومان
این طرح به منظور روشن کردن راهکارهای بازیافت وضعیت مطلوب ارتباط بین مدرسه و مسجد با بررسی کارکردهای مشترک فی مابین و زمینه‌های همکاری و ارتباط آن دو...
0 out of 5

بررسی و تحلیل وضعیت موجود سازمان و مدیریت مساجد

رایگان
این پژوهش به بررسی وضع موجود و مطلوب سازمان‌ها و مراکز فعال در امور مساجد و همچنین بهبود ساختار و مدیریت مساجد در سطح کلان و خرد می پردازد
0 out of 5

ترسیم وضعیت موجود مساجد با بیان مشکلات خلاء ها و دغدغه ها

رایگان
این نوشتار در سه فصل تقدیم می‌شود که عبارتند از مشکلات موجود در مساجد امروزی خلأهای احساس شده در مساجد و دغدغه‌های موجود
0 out of 5

جوانان و مسجد

رایگان
امروز هیچ گونه تردیدی در نیاز ارتباط جوانان با مسجد وجود ندارد اثرات فوق العاده که مسجد بر جوانان می‌گذارد بیانگر ضرورت ارتباط آنان با مسجد است...
0 out of 5

راهکارهای جذب جوانان به مساجد

رایگان
توجه کردن به جوانان و سرمایه‌گذاری برای آنها از امور مهمی است که سرپرستان و گردانندگان مسجد باید به آن عنایت داشته باشند...
0 out of 5

فرزندان مسجد

رایگان
چهل حکایت از کار فرهنگی در مسجد
0 out of 5

مدیریت شهری فرهنگ محله – مسجد‌محوری و محله‌محوری

رایگان
این کتاب به جنبه های اجتماعی مسجد و نقش آفرینی آن در عرصه محله می پردازد
در حال بارگذاری ...