اسناد راهبردی

این اسناد با نگاه مدیریتی به حوزه مسجد به نگارش در آمده اند و می توان هدف کلی تمام آنها را اصلاح و بهینه سازی اداره مسجد در سطوح کلان و خرد دانست . این محصولات پژوهشی بیانگر نوع نگاه و زاویه دید نویسندگان آنها نسبت به حوزه مفهومی مسجد می باشد .
در حال بارگذاری ...