اسناد را ببینید اسناد راهبردی ! در این صفحه با نمایه اسناد راهبردی که در حوزه مسجد تدوین گشته اند آشنا می شوید . برای برخی از متون امکان مشاهده و مطالعه متن کامل فراهم شده است و در حد امکان سعی گردیده فهرست مطالب در نمایه درج گردد . این بخش می تواند مورد استفاده پژوهشگران ، مبلغان و مدیران مساجد قرار گیرد .

اسناد راهبردی

این اسناد با نگاه مدیریتی به حوزه مسجد به نگارش در آمده اند و می توان هدف کلی تمام آنها را اصلاح و بهینه سازی اداره مسجد در سطوح کلان و خرد دانست . این محصولات پژوهشی بیانگر نوع نگاه و زاویه دید نویسندگان آنها نسبت به حوزه مفهومی مسجد می باشد .
در حال بارگذاری ...