0 out of 5

ترسیم وضعیت موجود مساجد با بیان مشکلات خلاء ها و دغدغه ها

رایگان
این نوشتار در سه فصل تقدیم می‌شود که عبارتند از مشکلات موجود در مساجد امروزی خلأهای احساس شده در مساجد و دغدغه‌های موجود
در حال بارگذاری ...