0 out of 5

مسجد یا خانه خدا

رایگان
این کتاب به تعریف و معرفی ابعاد و ارکان مسجد پرداخته است
ویژه کتاب الکترونیکی
0 out of 5

نيازسنجي آموزشي مديران كانون هاي فرهنگي هنري مساجد

رایگان
تحقيق حاضر به بررسى نياز هاى آموزشي مديران كانو نهاي فرهنگي هنري مساجد در قالب مطالعه موردی استان هرمزگان از ديدگاه مديران و اعضای كانونها مى پردازد...
در حال بارگذاری ...