0 out of 5

معرفی و بازنگری قدیمی ترین مسجد ایران در شوش

رایگان
این نوشتار بر آن است تا با کمک گزارش‌های باستان‌شناسی و اطلاعات تاریخی و نیز مشاهدات عینی به بازنگری و معرفی مسجد کهن شوش بپردازد
در حال بارگذاری ...