ویژه پیشنهاد شگفت انگیز کتاب الکترونیکی
0 out of 5

مدیریت محله با تاکید بر نقش مساجد مطالعه موردی: شهر خواف

8,000 تومان
پيچيدگي شهرنشيني باعث شده که مديران شهري به تنهايي قادر به اداره امور شهرها نباشند. به همين دليل از يک دهه پيش مديريت شهري در ايران ....
0 out of 5

مسجد نهاد عبادت و ستاد ولایت

رایگان
نقش با ارزش مسجد در مدیریت و تربیت اجتماعی
0 out of 5

مسجد و تاثیرات علمی و اجتماعی آن در جامعه اسلامی از آغاز اسلام تا پایان حکومت اموی

رایگان
در این نوشتار ابعاد مختلف مسجد و آثار علمی و اجتماعی آن در جامعه اسلامی از آغاز اسلام تا پایان حکومت اموی (1 _ 132 ه ق) بررسی شده است
در حال بارگذاری ...