پیشنهاد شگفت انگیز کتاب الکترونیکی
0 out of 5

بررسی عوامل و موانع جذب جوانان استان فارس به مساجد

8,000 تومان
پژوهش حاضر در راستای ضرورت تحقیق و مطالعه پیرامون بررسی مهمترین عوامل جذب و دفع جوانان به مساجد انجام گرفته و در جهت ارائه خدمات بهتر به جوانان و اجرای مطلوب و صحیح تر برنامه های مساجد در این زمینه می باشد
0 out of 5

مسجد و جوانان

رایگان
کتاب «مسجد و جوانان» در خصوص‌ نقش‌ مسجد در تربیت‌ جوانان‌ و شیوه‌های‌ جذب‌ آنان‌ به‌ مساجد در قالب‌ روایات‌ بحث‌ می‌کند.
در حال بارگذاری ...