0 out of 5

ورود جهانگردان غير مسلمان به مكانهاي مقدس – 2

رایگان
در تاریخ از گروههای مختلف یاد می شود که به انگیزه های گوناگون به صورت فردی و گروهی ، به مسجد پیامبر ( صلی الله علیه وآله ) وارد می شدند و از خلیفه وقت پرسشهایی می کردند که به گواهی تاریخ ، در بیش تر این موارد ، خلیفه از علی ( علیه السلام ) می خواست که به...
0 out of 5

ورود كافران به مسجدها و مكانهاي مقدس

رایگان
آیا در سرزمین کفر, جایی که تشنگان حقایق, می خواهند با اسلام آشنا شوند و پیام وحی را بشنوند و مسجد هم, تنها مرکز رسمی و جایگاهی است که مسلمانانبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...