0 out of 5

جایگاه مساجد در فرهنگ اسلامى

رایگان
محتوای این کتاب در پی تبیین جایگاه و اهمیت و نقش مساجد در متون دینی و فرهنگ اسلامی و نیز راهکارها و راهبردها و شیوه های احیای مساجد و نیز بررسی موانع موجود است
ویژه پیشنهاد شگفت انگیز کتاب الکترونیکی
0 out of 5

کلیات و مبانی تحوّل اجتماعی مسجد محور

8,000 تومان
سازمان تبلیغات اسلامی قصد دارد از طریق اجرای «طرح تحول اجتماعی مسجد محور »، بستری برای احیاء و تقویت هرچه بیشتر همۀ انواع روابط ( رابطۀ مومنین با هم، روابط خویشاندی،رابطۀ همسایگی و...) فراهم کند و این ولایت الهی را به کمک امام محله در محله جاری سازد... در این کتاب با کلیات و مبانی تحوّل اجتماعی مسجد محور آشنا...
0 out of 5

مسجد، مرکز رشد فضایل اخلاقی و ترویج سبک زندگی اسلامی

رایگان
امامان مساجد با بهره گیری از فضای معنوی مسجد در جهت ترویج زندگی مبتنی بر ایمان می کوشند. آنان با مرکز قرار دادن مساجد به عنوان محل آموزش سبک زندگی اسلامی، مردم را در ابعاد مختلف زندگی راهنمایی می کنند.
در حال بارگذاری ...