ویژه پیشنهاد شگفت انگیز کتاب الکترونیکی
0 out of 5

تدوین الگوی مدیریت اثربخش مسجد

8,000 تومان
تحقیق حاضر با هدف شناسایی عناصر اساسی الگوی مدیریت اثربخش مسجد انجام شده است نتایج نشان می دهد، شایستگی‌های امام مسجد بیشترین تاثیر را در اثربخشی مسجد دارد ،ضمناً بر خلاف تصور عمومی کیفیت برنامه های مسجد، اهمیت بیشتری را در شاخص های عملکردی مسجد در مقایسه با تنوع برنامه‌ها و خدمات دارد...
0 out of 5

تلاش برای تبیین حدود و ثغور مدیریت مسجد به عنوان یک قلمرو تخصصی

رایگان
مقاله حاضر با درک اهمیت و ضرورت پرداختن به این وظیفه خطیر یعنی مدیریت مسجد، بر آن است تا ابعاد مختلف آن را به گونه ای منطقی به نظم کشد و پس از تعریف و تبیین مبانی نظریه مدیریت مسجد ، ساختار مطلوب را برای آن ترسیم نماید
0 out of 5

نکاتی پیرامون مدیریت مسجد

رایگان
نکاتی مختصر درباره مدیریت مساجد
در حال بارگذاری ...