0 out of 5

مسجد نماد وحدت (فرم، معنا و کارکرد)

رایگان
نگارندۀ این کتاب سعی داشته نخست اجزا و عناصر وحدت‌آفرینی مسجد در قالب شکلی آن و سپس مولفه‌های ماهوی و کارکردهای آن در ایجاد وحدت را مورد کنکاش قرار دهد.
0 out of 5

مسجد، جوانان چالش‌ها و راهکارها

رایگان
کتاب حاضر دربرگیرندة چکیدة مقالات هجدهمین اجلاس سراسری نماز در سال 1388 است.
0 out of 5

نسیم رحمت

رایگان
نقش و تاثیر جایگاه مساجد بر تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
در حال بارگذاری ...