4.00 out of 5

پیشینه شناسی نهاد مسجد در ساختار جمهوری اسلامی

رایگان
در این سند به اجمال به بررسی جایگاه ساختاری ، قوانین ونهادهای مرتبط با حوزه مسجد در ساختار نظام جمهوری اسلامی پرداخته می شود .
4.00 out of 5

مدل مفهومی مسجد تراز اسلامی

رایگان
این سند تلاشی است برای ترسیم مدل مفهومی مسجد تراز انقلاب اسلامی که در فصل های اول و دوم ان به پیشینه شناسی و وضعیت شناسی مسجد نیز پرداخته شده است .
0 out of 5

نقش نظام اسلامي در مديريت مساجد و ميزان اختيارات واقف در اداره امور مسجد

رایگان
آیا مساجد در نظام اسلامی یک نهاد صددرصد حکومتی است یا اینکه کاملا مردمی و جدای‌ از حاکمیت ولی در راستای تقویت حاکمیت عمل می‌کند؟یا آنکه با آمیخته‌هایی از هردوبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...