نوشته‌ها

آسیب شناسی مختصر از وضع موجود مساجد ایران

مساجد ایران سرمایه عظیمی هستند که علاوه برجایگاه متعالی و منحصربه فرد خود سرمایه مادی قابل‌توجهی را تشکیل داده‌اند….