نوشته‌ها

مسجد در نگاه امام خامنه ای۲

رهبر معظم انقلاب اسلامی مسجد را محور و نقطه کانونی همه فعالیتهای جامعه اسلامی می دانند…

مسجد در نگاه امام خامنه ای۱

رهبر معظم انقلاب اسلامی مسجد را محور و نقطه کانونی همه فعالیتهای جامعه اسلامی می دانند…