0 out of 5

نقش مسجد در رشد بهداشت روانی

رایگان
ادای فرضیه نماز شامل مراحلی از جمله وضو گرفتن، حرکات جسمانی در حین نماز و تمرکز در مفاهیم متعالی قرآن و خوف و رجای حاصل از آن در برابر خداوند متعال است که همه این فعالیت‌ها باعث ایجاد نوعی آرامش قلبی در فرد گردیده و بالطبع موجب کاهش اضطراب و تنش شخص هم می‌شود. ط-ایجاد عواطف جمعی:گردهم‌آئی و دیدارهای دسته‌جمعی...
در حال بارگذاری ...